„Rádi bychom školku v budoucnu přestěhovali tam, kde kdysi bývala. V současné době je školka v nevhodné budově bez zahrady na náměstí,“ vysvětlil starosta.

Na zasedání zastupitelstva starosta argumentoval tím, že obec nemá v současné době mnoho možností, jak se rozvíjet: nemá totiž pozemky. „Jsem si vědom, že částka, kterou obec vydá, není malá, ale zároveň si myslím, že jiný vhodný pozemek, na výstavbu nové školky, bude obec velice těžko hledat, najde-li ho vůbec,“ řekl Bauer.

Celému přesunu školky ale v tuto chvíli brání jedna věc, budovu bude potřeba zrekonstruovat. Přeměna bývalé mateřské školy na současnou školku nebude v budoucnosti ale zřejmě levnou záležitostí.

„Odhad ceny rekonstrukce s použitím zjištěného cenového ukazatele v cenové úrovni roku 2018 je 31,4 milionu korun bez DPH. Projektant uvádí, že tolerance činí plus minus 25 procent,“ řekl starosta.

Přestěhování školky do budovy tak nebude záležitostí, která by se měla odehrát v rámci několika měsíců, podle starosty Václava Bauera je nutné uvažovat o delším časovém horizontu.