„Rok 2014 dopadl pro rozpočet města velmi dobře," konstatoval starosta Hořovic Jiří Peřina s tím, že je to dáno zejména tím, že ekonomika země i celosvětová roste. „To se projevilo i na daňových příjmech města, které nám v roce 2014 vzrostly," pokračuje Jiří Peřina a připomíná, že se 
v loňském roce podařilo čerpat některé dotace, a to jak 
z Evropské unie, tak ze Středočeského kraje.

Mezi nejdůležitější dotace Hořovičtí řadí ty, které podpořily rekonstrukci mostu 
a komunikace u Společenského domu nebo revitalizaci Palackého náměstí. I tyto skutečnosti rozpočet vylepšily.

Hořovickým se navíc podařilo ušetři dva miliony korun na zimní údržbě. „Tyto prostředky přeneseme do investic," prohlásil starosta Hořovic Jiří Peřina. A do jakých lokalit by mohly dva miliony zamířit? Na tom se Hořovičtí prozatím konkrétně nedohodli, ale určitou představu už mají. „Chceme radikálně opravit Tyršovu ulici, a to po rekonstrukci opěrné zdi 
u Červeného potoka. Krajská správa a údržba silnic by zde měla upravit celý povrch komunikace. My zde budeme muset vybudovat chodníky, 
a to v těch částech, kde chybí," uvedl starosta Hořovic příklad, kde by město mohlo využít ušetřené peníze na zimní údržbě.

Hospodářský výsledek, který Hořovičtí dosáhly v roce 2013, je v roce 2014 zhruba o deset milionů korun vyšší. Závěrečný účet projednají zastupitelé, a to na 4. června. 
K tomu hořovická starosta Jiří Peřina dodává: „Přezkum hospodaření, který provedl Krajský úřad Středočeského kraje, dopadl velmi dobře. Nemáme žádné nedostatky."