Prodejem těchto pozemků se zastupitelé zabývali už v minulém roce, kdy bylo celé jednání velmi vyhrocené a nakonec i díky nesprávně spočteným hlasům zastupitelů i zmatené.

Tentokrát o prodej pozemků požádal město jen jediný zájemce, společnost Tiffanis. Ta vlastní okolní pozemky, na kterých je dnes v prostoru Na Veselé golfový areál.

Situaci zastupitelům přiblížil radní Vratislav Randa (ODS). „Pozemky, o které se jedná, jsou uvnitř areálu Golf clubu, takže jejich využití je problematické. Společnost Tiffanis souhlasí, abychom měli předkupní právo v případě, že budou chtít v budoucnu pozemky prodávat," uvedl na zastupitelstvu Vratislav Randa.

Před zastupiteli tak stála otázka, zda schválit prodej a inkasovat přes 50 milionů korun v podstatě hned, nebo tyto peníze inkasovat postupně během 30 let platby nájemného.

„Je to o tom, jestli počkáme 30 let, než se nám tyto peníze nashromáždí, nebo pozemky prodáme. Já osobně jsem pro prodej. Je před námi řada úkolů, jako například školství, které budeme muset řešit. Dále budou potřeba investice do infrastruktury," konstatoval Vratislav Randa a naznačil tak, kam by se získané peníze mohly investovat.

Prodej pozemků vyvolal mezi zastupiteli řadu otázek a někdy i vyhrocenou debatu. Například zastupitel Martin Patera (SZ a Beroun sobě) navrhl, aby se tato částka navýšila na 80 milionů. „Jsem pro navýšení o smluvní pokutu 30 milionů korun za nedodržení smlouvy o vybudování příjezdové komunikace na golf," vysvětloval svůj postoj zastupitel Patera. Pro svůj návrh ale nezískal potřebnou podporu ostatních zastupitelů.

Zastupitel Tomáš Havel (SZ a Beroun sobě) zase nesouhlasil s tím, že město za prodej neinkasuje 50 milionů korun hned. Část má město dostat hned a zbytek za tři roky. Na tento podnět reagoval Vratislav Randa: „Prodej na splátky není nic zcela výjimečného. Je důležité, aby byla dobře pojištěná smlouva, a pak je to otázka obchodu. Tady jsou záruky dost velké, abychom na splátky posečkali."

Zastupitelé nakonec prodej pozemků za částku 50,3 milionů korun schválili.