Nová příspěvková organizace by přinesla určité změny v kulturní oblasti ve městě Beroun. O vytvoření Městského kulturního centra už jednala starostka Šárka Endrlová společně s místostarostou Ivanem Kůsem napříč berounským kulturním spektrem, tedy jak s kulturní komisí, tak i s pořadateli různých akcí.

Myšlenku Městského kulturního centra (MKC) a její realizaci už podpořili radní, nyní je řada na zastupitelích. Pokud návrh schválí, mohlo by začít fungovat už od dubna letošního roku. Od tohoto data by se měl své funkce ujmout ředitel MKC, který vzejde z výběrového řízení.

Se vznikem MKC dojde ke změně struktury v oblasti kultury. „Nová příspěvková organizace bude zastřešovat městské kino, městské galerie v Duslově vile a v Holandském domě v neposlední řadě Městské informační centrum. Pokud v budoucnu bude město vlastnit nějakou budovu určenou pro kulturní účely, bude i ji spravovat právě MKC," uvedl Ivan Kůs, který se z pozice místostarosty zabývá mimo jiné právě kulturou.

Pokud dnes zastupitelé vznik Městského kulturního centra podpoří, zanikne tak zároveň odbor kultury na městském úřadu tak, jak jej známe dosud. Centrum ale nepřevezme všechny činnosti tohoto odboru, proto zůstane na radnici úsek kultury. Ten bude mít i nadále na starosti třeba kulturní granty, vztahy s partnerskými městy nebo například Radniční listy.

„Veřejnost ale nemusí mít obavy, že dojde k nárůstu počtu úředníků. Rozpočet i počet zaměstnanců zůstává stejný. Přijme se nově pouze ředitel MKC, ale současně bude zrušená funkce vedoucího odboru kultury," upozornil Ivan Kůs.

Městská kulturní centra úspěšně fungují v dalších srovnatelných nebo i menších městech, než je Beroun. „Pokud chceme být kulturní a kultivované město, musíme pro to také něco udělat," říká Ivan Kůs. Zda tuto vizi sdílejí i zastupitelé, ukáže dnešní hlasování.