Na samotném začátku starosta Hořovic Jiří Peřina sdělil, že poskytovatel patnáctimilionové dotace, kterým je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, požaduje v zastupitelstvu usnesením schválit financovaní zbývající části.

Navíc připomněl, že cena rekonstrukce sportovní haly se skládá nejen ze zmíněné 15milionové dotace MŠMT ČR, 20milionové dotace Středočeského kraje, ale právě i ze zmíněné spoluúčasti města ve výši 21 168 438 korun. Jiří Peřina také sdělil, že úhrady podílu města jsou rozložené po sedmi milionech do tří let.

Rozprava zastupitelů Jana Skopečka a Petra Bakuleho směřovala především k formulaci spoluúčasti, jejíž výše byla označená jako minimální. Jana Skopečka například zajímalo, jak budou na město docházet dotace, jak výdaje zatíží rozpočet města nebo zda bude využitý kontokorent. Zastupitel Skopeček zároveň řekl, že rekonstrukci haly vítá, 
s případnými vícepracemi počítá a zvedne pro ně ruku.

Zastupitel Petr Bakule položil dotazy ohledně finančního plánu plnění a upozornil na právní a hmotnou zodpovědnost 
zastupitelstva.
Některé dotazy zodpověděl Jiří Peřina na místě: „Veškeré dotace by měly přijít v letošním roce, 
v rámci haly nebude kontokorent potřeba." Zastupitelé se dohodli na tom, že další podrobnosti si upřesní 
v následujících dnech.

Na zastupitelstvu padly také názory, že výraz spoluúčast v minimální výši by mohl otevřít možnosti 
k navýšení částky v rámci víceprací. To vyvrátil Jiří Peřina s tím, že jakékoliv vícepráce musí schválit orgán města.

O slovo se kromě dalších přihlásil i místostarosta Hořovic Ondřej Vaculík. Upozornil, že projekt rekonstrukce hořovické sportovní haly je dobře a pečlivě připravený, i tak je ale nutné počítat s případnými vícepracemi. „Žádná sebelepší předvýrobní příprava nikdy nezaručí, že realizace dopadne přesně tak, jak projekt předpokládá. Zvláště, když nejde o stavbu na zelené louce, ale o rekonstrukci. Všichni víme, že rekonstrukce s sebou vždy nese to, co žádný projekt nemůže nikdy předvídat," konstatoval Ondřej Vaculík. „Máme velice kvalitní stavební dozor, který dohlédne na to, aby vícepráce byly jen ty nezbytně nutné," pokračoval místostarosta Hořovic. Ještě doplnil, že stavba dodržuje harmanogram.

Po rozpravě zastupitelé města Hořovice spoluúčast města na rekonstrukci sportovní haly v minimální výši 21 168 438 korun schválili.
V dalších dnech se čtenáři s Berounským deníkem podívají přímo na stavbu rekonstrukce sportovní haly, kam bude dodána ocelová konstrukce.