Důvodem, proč je do projektu zařazena úprava pouze jednoho pavilonu, je to, že se jedná o finančně omezenou dotační variantu. V dalším období by se mohlo podařit upravit celou školu. Zástupci města počítají s tím, že se přihlásí do podzimního dotačního titulu, který bude mít povahu pořadníku. Nashromážděné projekty se budou vyhodnocovat a realizovat postupně.

Do současné dotační výzvy Hořovičtí přihlásí i projekt na zateplení základní školy v ulici Svatopluka Čecha.

Mezi další neodkladné úpravy městských objektů patří oprava střechy na budově kina.