Na redakci Berounského deníku se obrátili obyvatelé ulice Fibichova v berounské čtvrti Závodí. „Již druhý týden nám neteče voda. V pondělí 18. května jsme přišli domů z práce, chtěli jsme se vykoupat, ale z kohoutku nekápla ani kapka,“ rozčilovala se čtyřiapadesátiletá paní Hana. Přidala se k ní i další obyvatelka dotčené ulice. „Nejvíce nám nadzvedlo, že nás o situaci nikdo z Vodovodů a kanalizací neinformoval. Nejdříve jsme si mysleli, že půjde o jeden nebo dva dny, nakonec z toho bylo dní deset,“ upozornila další obyvatelka Fibichovy ulice.

„Plánovaná odstávka vody zdůvodu rekonstrukce vodovodních řadů vBerouně - Závodí byla hlášena dne 27.dubna 2009. Bylo uvedeno že od tohoto data do 15. května 2009 může docházet kodstávkám vody vtéto části Berouna,“ uvedl Petr Lutzbauer z VaK Beroun. Rekonstrukce vodovodních řadů postupně podle jeho slov probíhala vulicích Hostímská, Karolíny Světlé a Fibichova, kde bylo azbestocementové potrubí nahrazeno novým plastovým. Následně byly přepojovány vodovodní přípojky z původních řadů na nový.

Rekonstrukce vodovodu probíhá ve stávající trase starého vodovodního řadu, a tím dochází kjeho destrukci. Proto nelze obnovit dodávku pitné vody ze starého vodovodního řadu.

„Občané Berouna zulic Hostímská, Karolíny Světlé, Fibichova obdrželi do svých poštovních schránek upozornění o odstávce pitné vody,“ dodal Petr Lutzbauer. To však oslovení občané této lokality vyvracejí.

V současné době je již dodávka pitné vody obnovena v plném rozsahu.

„Chápeme, že postup prací mohl obyvatelům Závodí ztrpčovat život, ale nový vodovod přispěje ke spolehlivosti zásobování vodou v této lokalitě,“ vzkazuje rozzlobeným obyvatelům berounské čtvrti zástupce VaK.