Dvě z nich jsou pevné, s ostatními se může podle potřeby otáčet. Součástí nového kamerového systému města Hořovice jsou i dvě monitorovací pracoviště.

Jedno z nich je umístěné 
v prostorách služebny Městské policie Hořovice, takzvaný příhled má k dispozici státní policie. „V přímém přenosu můžeme sledovat záběry ze všech osmi kamer, a to nepřetržitě čtyřiadvacet hodin. 
K dispozici máme i záznam,“ konstatovala zastupující velitelka Městské policie Hořovice Světla Dardová. Zároveň upřesnila, že on-line přenos nabízí i zmíněný příhled 
v rámci státní policie. Pokud však Policie ČR potřebuje záznam jako důkazní materiál 
k řešení trestných činů či přestupků, musí si o něj u městské policie zažádat.

Zastupující velitelka Městské policie Hořovice je s kvalitou záznamů spokojená, a to i s nočními záběry. Ty jsou sice o něco tmavší, ale stejně jako u denních není problém 
v rozpoznávání detailů. Světla Dardová také zmínila, že všichni hořovičtí strážníci jsou pro používání kamerového systému proškolení.

Kamerový systém města Hořovice je rozdělený do několika etap. Náklady na tu první dosahují částky 2,6 milionů korun. Projekt byl spolufinancován prostřednictvím Programu prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR částkou 1 milion korun.

Pro kamerový systém se Hořovičtí rozhodli především kvůli narůstajícímu vandalismu ve městě. Jsou přesvědčeni i o tom, že kamery mohou přispět k dopadení pachatelů případných trestných činů. Kamery budou také využívány ke kontrole dodržování nového parkovacího systému.