Během uplynulých měsíců se na zdickém osobním nádraží zrealizovala kompletní oprava vnějšího pláště budovy včetně výměny oken, klempířských konstrukcí, zabezpečovacích prvků či elektroinstalace. „Součástí prací byla také úprava vstupů do objektu, nová je střešní krytina u všech přístavků. Opravy se dočkala i čekárna pro cestující, nový je venkovní i vnitřní mobiliář,“ uvádí generální ředitel SŽDC Pavel Surý. A během rekonstrukce se pamatovalo i na veřejné toalety. Dále poměrně zachovalá střecha výpravní budovy prošla revizí, vyměnilo se na ní pouze poškozené podbití.

Vzhled nádražní budovy ohodnotili kladně i cestující. „Vypadá teď dobře. Vnitřní prostory jsou příjemné. Možná tady mohlo být více laviček na sezení,“ poznamenal Svatopluk Kusý.

Jediný problém je, že se nádraží nemohlo napojit na plynové vytápění, které zde není. Nádraží se musí vytápět tuhými palivy, což je nákladné. „Byli bychom velmi rádi, kdyby obec zauvažovala natáhnout na nádraží plyn. V případě, že tady plyn bude, my okamžitě předěláme vytápění tuhými palivy na plynové,“ upozornil náměstek generálního ředitele SŽDC pro oblast majetku Tomáš Drmola. To podle místostarosty Zdic Richarda Dolejše i starosty města Antonína Sklenáře nebude problém. „Škoda, že jsme se o plynu nedozvěděli dříve. Kdyby to město vědělo dříve, tak už tady plyn mohl být,“ konstatoval Richard Dolejš. 

Podle vyjádření Správy železniční dopravní cesty přijde v roce 2019 na řadu rekonstrukce nádraží v Hořovicích. Ta by si měla vyžádat realizační náklady ve výši kolem šesti milionů korun. „Já doufám, že na obnovu hořovického nádraží skutečně dojde, a to už kvůli podchodům, které nyní končí téměř v půlce traťové cesty. Občané severní části města a lidé z obce Tlustice si zkracují cestu na nástupiště přes kolejiště, což je velmi nebezpečné,“ poznamenal starosta Hořovic Jiří Peřina. Kdyby podle jeho vyjádření prodloužení těchto podchodů, o které už město delší dobu usiluje, pomohlo zachránit jeden lidský život, tak je to dobře. 

„Naše město plánuje vedle nádraží vybudovat nové záchytné parkoviště. Tím by se velmi zkvalitnil přístup k nádraží,“ dodal Jiří Peřina. 

Na trati mezi Prahou a Plzní jsou tak Zdice po Zadní Třebani dalším nádražím, které už má opravenou výpravní budovu. Letos se modernizace a opravy fasády dočká také staniční budova v Karlštejně a příští rok se pak chystá už výše zmiňovaná oprava nádražní budovy v sousedních Hořovicích. V příštím roce by měla být také zahájena rozsáhlá rekonstrukce berounského nádraží. K této náročné investiční akci se v současné době aktuálně dokončuje potřebná dokumentace pro stavební řízení.