Chce jím vyřešit dlouhodobé problémy s kamionovou dopravou ve městě a těžká nákladní auta vrátit zpět na dálnici D5.

„Je třeba již v předstihu hledat z ekonomického a inženýrského hlediska reálná a k životnímu prostředí šetrná řešení. Již nyní se potýkáme s neúměrnou hustotou automobilového provozu v centru města, která je navíc komplikovaná kamionovou dopravou," říká místostarosta Zdic Richard Dolejš.

Problém je hlavně v tom, že řidiči nákladních aut obcházejí mýtný systém na dálnicích aby dopravci ušetřili za poplatky. Proto místo dálnice využívají silnice souběžné s dálniční sítí a to bez ohledu na dopady pro občany postižených měst. A to právě trápí Zdice.

„Chceme vrátit kamiony zpět na dálnici. Jsem rád, že v tomto směru máme také jednoznačnou podporu hejtmana Středočeského kraje Miloše Petery (ČSSD).

Jiným problémem je nárůst počtu osobních automobilů a trendy v této oblasti, které mohou souviset s dalším rozvojem města. Aby v budoucnosti nedošlo k totálnímu dopravnímu kolapsu ve Zdicích, tak je třeba již nyní hledat řešení v oblasti včasných investic do dopravní infrastruktury. Proto vedení města na základě svého programového prohlášení vede již několik měsíců jednání s představiteli Středočeského kraje o realizaci severního odklonu automobilové dopravy z města.

„Chci zdůraznit, že se jedná o odklon dopravy a ne o virtuální a nereálný obchvat. Středočeský kraj je vlastníkem silnic II. a III. třídy a pouze on může být investorem těchto projektů. Poslední jednání jsme se starostou města Antonínem Sklenářem vedli spolu s hejtmanem Středočeského kraje Milošem Peterou, ředitelem krajské Správy a údržby silnic a vedoucí odboru pozemních komunikací Středočeského kraje. Dohodli jsme se na konkrétních krocích spolupráce," vysvětluje místostarosta Zdic.
Severní odklon není obchvat
K severnímu odklonu automobilové dopravy Richard Dolejš poznamenal, že ho nelze zaměňovat s nereálným obchvatem. Jedná se o záměr rozšíření kilometrového úseku stávající místní komunikace vedoucí podél Agropodniku, tedy komunikací mezi křižovatkou u Kostalu a křižovatkou pod Černínem, tzv. „Křídlem".
Součástí záměru je úprava obou křižovatek tak, aby odpovídali všem bezpečnostním kritériím. U firmy Kostal se plánuje výstavba kruhového objezdu, což by zároveň přispělo k větší bezpečnosti a plynulosti dopravy na hlavním příjezdu do Zdic od Králova Dvora.

Realizace tohoto projektu bude ve finále záviset na schopnosti kraje vygenerovat potřebné finanční prostředky. Celý proces může trvat tři až šest let a nelze vyloučit jeho etapizaci. Předpoklad je, že v první etapě by se realizovala výstavba zmíněné kruhové křižovatky u Kostalu.

„Pokud nezačneme s přípravami již nyní, tak se můžeme do několika let ocitnout v situaci Berouna a Králova Dvora. To je bohužel realita. Jsem přesvědčen, že varianta severního odklonu je v zájmu našich občanů, protože uleví nejen centru a severní části Zdic, ale také Černínu," tvrdí místostarosta Zdic.

Každý velký projekt s sebou přináší diskuzi. Ta se nevyhnula ani plánovanému severnímu obchvatu. Lidé se bojí, že by město mohlo začít stavět velký obchvat.

„Osobně si velice vážím občanské iniciativy a velkého zájmu zdických lidí o tuto problematiku a hlavně o životní prostředí. Obavy nejsou na místě," vysvětluje Richard Dolejš s tím, že vedení města a ani on osobně žádný „velký obchvat města" realizovat nebudou.