Nová školní budova bude mít dvacet tříd, z toho dvanáct kmenových, odborné učebny, kabinety, sklady a také poskytne důstojné zázemí učitelskému sboru, který se s přibývajícím počtem žáků rozrůstá. V současné staré budově druhého stupně je pouze 14 tříd.  Umožní také lepší spolupráci učitelů obou stupňů a poskytne zdickým dětem skutečně moderní a hygienicky vhodné prostředí pro výuku.

Nová budova nahradí takzvanou starou školu, která vznikla v roce 1884 a v příštím roce oslaví 135. výročí svého otevření. Potřebám dnešní výuky už ale nevyhovuje kapacitou ani technickým stavem. Město na výstavbu nové školní budovy získalo dotaci 120 milionů korun.

„Byl jsem rád, že 13 zastupitelů se k uvedenému problému postavilo čelem, zúčastnili se zasedání a přišli vyjádřit svůj názor a rozhodnout, jaký město udělá do budoucna krok. Nebylo to jednoduché rozhodování. Byly dvě možnosti. Zdice budou rozděleny se svými názory na dva tábory. Věřím, že většina bude v prvním košíku jako zastupitelé. Dvanáct zastupitelů hlasovalo pro výstavbu nové budovy, jeden zastupitel odešel před hlasováním a dva zastupitelé se omluvili. Věřím, že čas ukáže, že jsme rozhodli velmi dobře pro budoucnost města a našich dětí,“ vysvětlil starosta Zdic Antonín Sklenář.