„Vydali jsme obecně závaznou vyhlášku, která upravuje používání alkoholu na veřejně přístupných místech našeho města. Jejím účelem je zabezpečit veřejný pořádek, dobré mravy, bezpečnost ve městě a mravní vývoj dětí a mladistvých,“ vysvětlil důvod vydání nové obecní vyhlášky starosta Zdic Antonín Sklenář s tím, že už jiným způsobem než obecně závaznou vyhláškou nešlo zajistit bezpečnost a pořádek ve městě. „Někteří občané si kupovali alkohol a konzumovali ho přímo před prodejnou, a nebo v centru města. Dělo se to zejména v odpoledních hodinách a před konkrétními prodejnami. Ale nebyl to problém jen v odpoledních hodinách ale i v těch večerních. Skupiny lidí se shlukovaly a postávaly u prodejen a v centru města i několik hodin. Popíjející byli velmi hluční,“ popsal nevhodné chování některých lidí Antonín Sklenář, které ne vždy šlo kvalifikovat jako přestupek a v mnohých případech ho provázelo i vylučování lidských výkalů . „Takové chování nedávalo vhodný příklad naší mládeži, která se v centru města pohybuje a kolem míst, kde se alkohol venku popíjel, často chodila,“ poznamenal starosta.

Obyvatelé postižených lokalit si stěžovali na hluk nepořádek, který to vše provázel. „Jsem ráda, že tomu město udělalo přítrž. Už se to nedalo vydržet. Těch lidí, kteří neznají míru a alkoholu už hluboko propadli, je čím dál víc. Ať si popíjejí v hospodě či doma, a ne lidem na očích,“ poznamenala k vydání vyhlášky Jarmila Pokorná.

S občany, kteří městskou vyhlášku porušují, prozatím jen komunikují. Zavádí se do praxe a ne všichni o tom už vědí. „V případě recidivy bude naše městská policie postupovat už podle přestupkového zákona,“ dodal Antonín Sklenář.

Výtržnosti spojené s popíjením alkoholu na veřejných místech měli povětšinou na svědomí lidé, kteří mnohdy nebyli ve Zdicích hlášeny k trvalému pobytu. Jedná se vesměs o lidi, kteří často mění bydlení i zaměstnání a tento levný druh popíjení alkoholických nápojů využívají proto, že je levný.

Alkoholické nápoje se smějí na vyhláškou zakázaných místech ve Zdicích popíjet pouze v noci z 31. prosince na 1. ledna a na akcích ohlášených městu.

Na určitých veřejných prostranstvích se nesmí pít alkoholické nápoje i v Berouně či Králově Dvoře. V Berouně dodržování závazné vyhlášky kontrolují strážníci městské policie a za její porušení rozdávají pokuty od dvou do pěti set korun.

„K několika porušením této obecně závazné vyhlášky už v Berouně došlo. My se ale nejvíc potýkáme s lidmi bez přístřeší, kteří ji opakovaně porušují. Je to s nimi velký problém. Ať se to týká Husova náměstí či zón u obchodních domů. Většinou, když na veřejných místech popíjejí, tak už jsou i opilí a chovají se nepřístojně,“ uvedl velitel Městské police v Berouně Alexandr Scherber.

Bezdomovci mají v teplejších měsících svá místa, kde vědí, že jim obchodních prodanou lahev piva i otevře. „Naši policisté jim domlouvají, aby šli alkohol popíjet jinam, než to zakazuje vyhláška. Pokutu jim nemá smysl dávat, protože jejich vymahatelnost je u těchto osob jaksi problematická,“ vysvětlil Alexandr Scherber.

Přehled veřejných prostranství, na kterých je ve Zdicích zakázáno požívání alkoholických nápojů:
ulice Velizská od č. p. 52 do křižovatky s ul. 5. května - ulice Žižkova od č. p. 56 do křižovatky s ul. 5. Května, ulice 5. Května, ulice Školská, ulice Fügnerova, Celá ulice Tyršova, ulice Jungmannova, ulice Palackého nám. ,ulice Komenského od budovy ZŠ č. p. 72 do křižovatky s ul. Vorlova, ulice Farčina v částech od č. p. 522 do č. p. 665 Od č. p. 595 do č. p. 430 Od č. p. 317 do č. p. 269, ulice Vorlova od budovy kostela do č. p. 37, ulice Barákova od budovy kostela do č. p. 36, Zdíkovo nám. podél č. p. 203, 35, 67, ulice Vrchlického od č. p. 310 do křižovatky s ul. Tyršova, ulice Husova od č. p. 2 do č. p. 195, ulice Zahradní od č. p. 370 do č. p. 481 a od č. p. 747 do č. p. 801 místní komunikace mezi objektem mateřské školy a zdrav. Střediskem, místní komunikace od mostu přes Červený potok k čistírně odpadních vod, ulice Čs. armády od č. p. 9 k mostu přes Červený potok, místní komunikace lemující objekt č. p. 969 a přilehlý oplocený areál a ve Spojovací ulici mezi ul. Palackého nám. a ulice Čs. Armády.