Anketa zjišťuje, zda je ze strany obyvatel o sociální služby zájem a zda tyto služby poskytované státními, krajskými či soukromými subjekty pokryjí poptávku a tím i konkrétní potřeby zdických občanů, kteří sociální služby k životu nutně potřebují.

První dotazník je určený pro lidi, kteří sociální služby nevyužívají vůbec. Přesto se jich například ptá na to, jestli by výhledově o službu měli zájem a o jakou ze sociálních oblastí by chtěli využít. Třeba, zda by měli zájem o stálý pobyt v domově pro seniory.

Další dotazník se ptá konkrétně i na to, proč lidé již nevyužívají službu, na kterou se spoléhali v minulosti, případně se kterým poskytovatelem takových služeb mají zkušenost.