S ohledem na finanční náročnost této investiční akce se město pokouší získati na zateplení budovy základní školy dotaci.

„Ceny energií neustále stoupají a nejvíce teplo. Myslím si, že je to velmi dobrý záměr a městu se vynaložené prostředky za pár let vrátí," okomentovala připravovanou investiční akci Ludmila Sýkorová ze Zdic.

Finanční prostředky na zateplení školní budovy se Zdičtí snaží získat z operačního programu životního prostředí, ve kterém je na letošní rok vypsán dotační titul na zateplení veřejných budov.

„I když město dobře připraví žádost o dotaci a splní veškeré její podmínky, ještě to neznamená, že bude úspěšné. Není jisté, že požadované finanční prostředky dostaneme," poznamenal starosta Zdic Antonín Sklenář.

Zateplení budovy Základní školy v Žižkově ulici hodlá město provést celoplošně. Zejména výměnu oken.

Zastupitelé Zdic nezapomínají ani na mateřské školy. V uplynulých letech se zabývali žádostí o dotační titul na přístavbu budovy Mateřské školy v Zahradní ulici.

„Zpracovaný projekt řešil i dopravní infrastrukturu v okolí budovy mateřské školy, parkoviště a úpravu zahrady pro děti. Počítal i s oplocením a opravou letního brouzdaliště v mateřské škole," upozornil starosta Zdic.

V tomto dotačním titulu z Regionálního operačního programu Středočeského kraje ale Zdičtí úspěšní nebyli.   Doufají proto, že by nyní mohli mít více štěstí a potřebné prostředky na zateplení školy nakonec získat.