Podle něho občané Zdic vytřídili v loňském roce 201 televizí a 1 876, 09 kilogramu drobných elektrospotřebičů. „Tím jsme uspořili 70, 63 MWh elektřiny, 3 844, 04 l ropy, 326, 02 m3 vody a 2, 96 tun primárních surovin,“ říká starosta Zdic Antonín Sklenář.

Město navíc snížilo emise skleníkových plynů o 14, 85 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 69, 04 tun. Město Zdice obdrželo kromě toho všeho také osvědčení o úspoře emisí. Díky tříděnému sběru a recyklací využitelných složek komunálních odpadů jako je papír, plast, sklo ve spolupráci se společností EKO-KOM, přispělo ke zlepšení životního prostředí a snížení uhlíkové stopy.

„Vytřídili jsme 99, 549 tun odpadu a město za to obdrželo 254 659 korun. Tímto jsme dosáhli úspory: emise CO2 ekv., úspora energie 2 513 940 MJ,“ vypočítal Antonín Sklenář. Představitelé Zdic i z tohoto důvodu rozšiřují kontejnerová stání ve městě. Nové kontejnerové stání na papír a plasty mají obyvatelé města k dispozici v ulici Na Nové.