Žáci 9. tříd se dověděli od nich plno nových informací. Besedy se zúčastnil také starosta města Bc. Antonín Sklenář, předseda KVHV Zdice Ivan Herák a předseda Čs. obce legionářské v Berouně Jan Souček.

Válečný veterán a místopředseda Čs.obce legionářské Alexandr Beer se narodil v roce 1917 ve Vranově nad Topľou. Vystudoval gymnázium a textilní průmyslovku, v roce 1939 po neúspěšné emigraci na západ odešel jako 22letý přes Polsko do Sovětského svazu. Zde nejdříve pracoval v textilních závodech u Moskvy, později v kazašském Karagandu. V roce 1942 vstoupil do čs. jednotky v Buzuluku, aby se mohl zapojit do osvobozování naší vlasti. V roce 1943 byl přímým účastníkem bitvy o Sokolovo, se Svobodovými jednotkami se zúčastnil dále bojů o Kyjev, Bílou Cerekev, prošel karpatsko-dukelskou a ostravskou operací. Působil jako velitel minometného pole a později jako velitel tanku. Ve válce prodělal tři zranění, z toho dvě velmi vážná.

Svým vyprávěním žáky zaujal. Zdůraznil, že dobrovolně odcházeli bojovat za svobodu svého národa a mnoho z nich obětovalo to nejcennější – svoje životy. Apeloval na žáky, aby byli hrdi na svůj národ. Veliký důraz kladl na důležitost sportu pro zdravý vývoj mládeže.

84letý plukovník Jiří Železný, člen historické komise Československé obce legionářské(ČSLO), vyprávěl o 1. československé brigádě Jana Žižky z Trocnova, která vznikla v roce 1943 v Němci okupované části bývalé Jugoslávie. Bojovali v ní také Češi, kteří byli už např. třetí generací rodin, které kdysi odešly ze své vlasti a usadily se v Jugoslávii. V roce 1941, kdy došlo k pádu královské Jugoslávie, tu žilo zhruba 30 000 Čechů a Slováků. Tito krajané si udržovali kulturu, jazyk a stále pociťovali sounáležitost se svou bývalou vlastí. Také oni se po vzoru národů Jugoslávie zapojili do partyzánského odboje.

V okupované části bývalé královské Jugoslávie se tvořily partyzánské skupiny, které se spojily do vojenské brigády. Na návrh dvou Čechoslováků, kteří byli v jejím štábu, nesla brigáda jméno našeho husitského vojevůdce Jana Žižky z Trocnova.

Po besedě ve zdické škole čekala odpoledne na brigádního generála Alexandra Beera a plukovníka Jiřího Železného další z řady besed, tentokrát v Muzeu Českého krasu v Berouně. Jejich vitalitu jen lze obdivovat. Uvědomují si, že dnešní generaci je třeba stále připomínat, s jakými ideály a pocity vlastenectví bojovali vojáci za osvobození naší vlasti. Léta však běží a pamětníků, kteří to mohou učinit, už mnoho nezbývá.

Text: Jana Smíšková