V sobotu 30. května se od 14 hodin uskutečnil v součinnosti klubu vojenských historických vozidelK.V.H.V. L.R.2001 Zdice se Sborem dobrovolných hasičů Zdice dětský den na Písmenech.

I přes deštivé počasí se dostavilo velké množství diváků, kteří se mohli svézt vystavenou vojenskou technikou. Pro děti bylo připraveno jako atrakce několik „horolezeckých“ výstupů a jako zpestření byla provedena ukázka zásahu zdických hasičů, spočívajícím ve vyprošťování osob po autohavárii s použitím nové techniky.