Akciová společnost Vodovody a kanalizace Beroun je nucena zvýšit cenu vodného a stočného z celkových 55,70 korun na 62 korun za metr krychlový. Tato změna nastane od nového roku a podle Vodovodů a kanalizací ji způsobila snaha zachovat dosavadní velmi kvalitní služby pro své zákazníky při respektování zvýšení DPH z pěti na devět procent. Při roční průměrné spotřebě vody na obyvatele, která činí zhruba 30 metrů krychlových, bude zvýšení znamenat 189 korun na osobu za rok.

„Zvýšení ceny rozhodně není svévolným rozhodnutím společnosti Vodovody a kanalizace Beroun. Tuto otázku jsme pochopitelně projednali s nejvýznačnějšími akcionáři a shodli jsme se, že jiné řešení bohužel neexistuje,“ uvedla ředitelka a místopředsedkyně představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Beroun Eva Krocová, podle které nelze současnou cenu vodného a stočného udržet ani snižováním počtu pracovníků. „Pokud bychom snižovali počet pracovníků při současném rozvoji společnosti, ohrozili bychom tím například kvalitu služeb. Dalším důsledkem by mohl být odchod skutečných odborníků, o které mají dlouhodobě zájem jiné firmy. To v zájmu našich zákazníků nemůžeme dopustit,“ vysvětlila Eva Krocová.
Na zvýšení cen vodného a stočného má podle odborníků vliv řada dalších aspektů. Jedním z nich je rostoucí cena elektrické energie, jejíž očekávané navýšení se bude pohybovat v průměru kolem 12 až 14 procent. Nezanedbatelnou položkou je také cena pohonných hmot. Předpokládat lze i zvýšení cen materiálu, chemických přípravků a stavebních prací.

Do kalkulace nové ceny vodného a stočného se promítají také finanční prostředky na obnovu zařízení. Mezi největší investice do majetku v uplynulých letech patří například rozsáhlé rekonstrukce čistíren odpadních vod v Berouně, Zdicích a Komárově, ale také rekonstrukce vodovodních a kanalizačních sítí v berounských lokalitách Černý vršek či Na Cibulce.

Mají tedy lidé snížit spotřebu vody, aby její cena klesla? Odpověď zní ne. „Většina nákladů na jímání, úpravu a dopravu vody k zákazníkům a na její následné čištění zůstává zhruba stejná bez vlivu na její spotřebované množství. Pokud tedy budou lidé příliš šetřit, pevná část provozních nákladů se bude muset promítnout do nižšího množství vody a cena za metr krychlový bude tedy vyšší,“ sdělil technický ředitel společnosti Jiří Paul, který vidí jiné řešení. „Omezte nákup balené vody, pijte pitnou vodu z kohoutku. Pití balené vody z obchodů se totiž prodraží o 1200 až 4500 korun na osobu za rok. Několik nezávislých testů navíc ukázalo, že kvalita vody z kohoutku je často vyšší než u vody balené.“