Sportovní dotace se totiž mají rozdělovat podle nových kritérií, které vypracovala sportovní komise města. A právě v tom nastal problém.

Už při dubnovém zasedání se vzhledem k námitkám některých zastupitelů i zástupců klubů zastupitelé rozhodli tuto záležitost odložit na další zasedání.

Žadatelům o sportovní dotace měla být vyplacena alespoň záloha ve výši 25 procent z částky, kterou od města získali v minulém roce.

Sportovní dotace tak měly být jedním z prvních bodů červnového zastupitelstva. Ale na začátku starosta Berouna Ivan Kůs oznámil, že navrhuje stažení tohoto bodu z programu. Což překvapilo řadu zastupitelů. Všem zároveň vysvětlil důvod.

„Nadále se navršovala upozornění, stížnosti a žádosti o vysvětlení od tradičních žadatelů o sportovní dotace. Poukazovali na to, že nebyl ustálen výklad některých pojmů. Zpracovávané podklady pro výpočet výše dotace tak nejsou objektivní," uvedl Ivan Kůs.

Problém vidí mimo jiné v nerozhodnosti a vysoké nejednotnosti sportovní komise. „Nemůžeme brát děti – sportovce jako rukojmí této nerozhodnosti," dodal starosta Berouna.

Stažení tohoto bodu z programu bylo podle něj důležité: „Máme pocit, že by opravdu mohlo dojít k poškození jednoho žadatele na úkor druhého."

Jaký tedy bude další postup? Kdy se sportovní kluby a sportovci dočkají letošních dotací, na kterých jsou z větší či menší míry závislí? Vždyť se nejedná o malou částku. V letošním roce jsou na sportovní dotace vyčleněny z berounské pokladny čtyři miliony korun.

„Chceme, aby se nejpozději do zářijového zastupitelstva vyloučily pochybnosti a sjednotil se výklad pro zadávání žádostí a výpočet dotace. Příslušný odbor musí dále důkladně prověřit předložené informace a provést nový přepočet dotací," vysvětlil Ivan Kůs.

Vzhledem k problémům, které letošní sportovní dotace provázejí, se dá očekávat, že dojde i ke změnám ve sportovní komisi. Berounskému deníku tuto domněnku potvrdil i starosta. „Myslím si, že nic není neměnné. Rekonstrukce orgánu, jako je komise, je zcela na místě a už na rad města jsme se předběžně domlouvali, že se tím budeme muset zabývat," dodal Ivan Kůs.