Společnost Senlife v červenci uvedla do provozu již jeden takový projekt, a to v Mělníku. Tamní původní augustiniánský klášter přestavěli na zařízení pro seniory.

„Naše společnost se věnuje péči o seniory, a co se týká Mělníku, to se chystáme vybudovat i v Tmani. Půjde o klasický domov pro seniory, kteří jsou ještě relativně soběstační, ale potřebují nějakou pomoc například s hygienou či dalšími denními úkoly. A také o domov se zvláštním režimem, který bude k dispozici klientům, kteří už trpí nějakou formou demence. V tomto případě je ten režim péče intenzivnější,“ uvedl při prezentaci provozní ředitel Lukáš Drásta.

V domově bude vybudovaný i denní stacionář či klasické bydlení pro seniory. „Jde o službu, která poskytne byty seniorům, kteří v objektu budou bydlet a fungují zcela nezávisle, například řídí ještě auto nebo jezdí na dovolenou a zároveň využívají ten domov, že tam mohou jít na oběd, mají tam lékaře a mohou žít nějaký sociální život s lidmi v podobným věku a zájmy. A denní stacionář je podobná služba jako například školka pro děti,“ vysvětlil Drásta s tím, že právě stacionář se dá využít například v rodinách, kde jsou členové pracovně aktivní a svým rodičům a prarodičům se mohou věnovat až po práci.

Funkční koncept, který firma představila již v Mělníku, má život v domově více propojovat s tím v obci. „Protože klášter v Mělníku má i svojí historii, tak provoz domova seniorů neznamená, že tam nikdo nesmí. Fungují tam komentované prohlídky a snažíme se, aby se místo stávalo co největší součástí obce, aby se tam například pořádali různé kulturní akce,“ doplnil Drásta. Podobný koncept Senlife plánuje aplikovat i v Tmani.

Fotogalerie: Zchátralý zámek v Tmani

Rekonstrukce tmaňského zámku je naplánována na dvě etapy. „V té první dojde k přestavbě hospodářských budov a v druhé se pustíme do opravy zámku. S touto etapou budeme rekonstruovat i zámecký park,“ přiblížil technický ředitel a architekt Tomáš Eckschlager. Místní sýpku nahradí novostavba. „Ta je v tristním stavu. Místo ní tedy vznikne nová budova, která bude o stejným objemu a velikosti, tak aby tem vzhled areálu nebyl nějak drasticky narušen,“ doplnil architekt a dodal, že zámecký park by měl být přístupný veřejnosti.

Proměny se dočká i náves. „Ta je nyní docela malá, takže bychom rádi ve spolupráci s obcí chtěli docílit k jejímu rozšíření do prostoru před zámkem. Brána by se více posunula dovnitř areálu, což by dalo možnost obci odkoupit menší objekt, která byl historicky budovou správce, a zřídit zde nějakou službu občanské vybavenosti,“ navrhnul technický ředitel. „Rádi bychom také spolupracovali s obcí i na obnově parku, kde jsou pěkné staleté stromy. Na to by obec mohla čerpat nějakou dotaci s tím, že bychom se zaručili, že park zůstane otevřený pro veřejnost,“ dodal.

Práce na rekonstrukci by mohly začít již tuto zimu. „Chtěli jsme začít už letos v prosinci. Ale nyní ještě jednáme s památkáři. Vzhledem k tomu, že i ty hospodářské budovy chce Národní památkový ústav prohlásit za památku, může to způsobit průtahy. V tomto případě bychom začali až v polovině příštího roku,“ vysvětlil Eckschlager.

Domov by měl nabídnout asi 150 míst a další desítky pracovních míst. „Při takovém počtu klientů, počítám s 50 až 60 pracovními místy z řad pečovatelů, zdravotních sester a sanitářů,“ doplnil Drásta. Celková rekonstrukce se odhaduje na 150 milionů korun.