„Zájemcům, kteří se budou účastnit kroužku poprvé, hvězdárna nabídne astronomická skripta se základy astronomie, pozorování velkým astronomickým dalekohledem hvězdárny i promítání zajímavých astronomických, kosmonautických či meteorologických dokumentů,“ uvedl za Hvězdárnu Žebrák Vladislav Slezák.

Účastníci se budou zabývat stavbou vesmíru, naučí se poznávat souhvězdí a práci s mapami oblohy či nebeské souřadnice, probírat se budou podrobněji i sluneční soustava, astronomické přístroje či vzdálený vesmír. Jeho dosavadní členové už mimo jiné s velkým úspěchem absolvovali Astronomické olympiády, dostali se i mezi prvních deset finalistů a ve své účasti pokračují i v roce 2011 v kurzu pro pokročilé.

Astronomický kroužek Hvězdárny Žebrák se bude scházet jednou za 14 dnů vždy ve čtvrtek v 18 hodin. První setkání se koná již dnes, ve čtvrtek 6. října.