„Původní starý most byl v dezolátním stavu, jeho oprava bude mít na snížení hlučnosti určitě vliv,“ konstatoval starosta města Žebrák Daniel Havlík. K dalšímu snížení hluku v Žebráku by měla přispět i poslední etapa rekonstrukce krajských komunikací, která by měla s ohledem na konec zimy začít letos v březnu. „Nerovnost vozovky je velkým problémem města. Kamiony řinčí, když přes ně přejíždějí,“ popsal situaci starosta Žebráku.

Díky opravě mostu by se mělo ulevit nejen těm, kterým vadí hluk projíždějících nákladních vozů, ale také těm, kteří byli v minulosti vytopeni. „Úprava mostu zvýší průtočnost Stroupinského potoka. Neměly by tak už hrozit povodně, které byly v roce 1997 a 2002, kdy bylo zatopeno přibližně padesát rodinných domů,“ sdělil Daniel Havlík. Jak dále uvedl, most je nyní vyšší a koryto by se mělo prohloubit o 30 až 40 centimetrů. Tato úprava se však musí ještě dodělat, práce zastavily zimní měsíce.

Kvůli opravě mostu byla v Žebráku na konci loňského roku na několik měsíců omezená doprava, a to při vjezdu do města ve směru od Zdic.
Včera byla slavnostně otevřena první etapa opravy krajských silnic a mostu. Celkové náklady na tyto akce, které zajišťuje Středočeský kraj, přesáhly 55 milionů.

Další dopravní omezení přinese již zmíněná poslední etapa. V jarních měsících bude uzavřený úsek, který vede středem města od křižovatky na Točník až k čerpací stanici, která se nachází na okraji města ve směru na Prahu.