Podle ředitelky školu již podruhé oslovili zástupci firmy Smurfit Kappa Czech s. r. o., zda by nechtěli něco opravit. „Již v roce 2019 nám jejich nadace Smurfit Kappa foundation, která má sídlo v Anglii, poskytla finanční dar na vybudování terapeutické a relaxační místnosti Snoezelen,“ prozradila ředitelka, která vyplnila jednoduchou výzvu, kde popsala, k čemu je výtah potřebný, komu bude sloužit a kolik finančních prostředků škola potřebuje.

„Výzva se podávala před rokem a již během února 2023 přišlo vyrozumění, že i podruhé nám budou finanční prostředky poskytnuty. Finance byly záhy převedeny na účet školy a začalo kolečko administrativy, kdy zřizovatel Středočeský kraj musel odsouhlasit přijetí daru, na nás bylo oslovit dodavatele výtahů a bylo třeba vybrat realizátora akce na základě předem daných kritérií. Podařilo se nám najít firmu, která splňovala naše požadavky, kdy bylo třeba dané finance proinvestovat do měsíce února roku 2024,“ popsala Křikavová.

Základní škola v Žebráku dostala darem evakuační výtah | Video: Hájíčková Jana

Škola chtěla projekt realizovat během letních prázdnin, což se ale nepodařilo, a tak realizace probíhala za plného provozu. Práce trvaly měsíc, přičemž týden od 18. prosince, kdy se boural starý výtah a škola byla plná prachu a hluku, poskytl žákům a učitelům náhradní prostory KK Žebrák. V lednu ale bylo hotovo.

Poté bylo třeba zažádat o kolaudaci a čekat na vyjádření dotčených orgánů. V pátek 8. března mohla škola slavnostně zahájit provoz evakuačního výtahu.

„Během měsíce bez výtahu jsme imobilní žáky vynášeli po schodech a stejně tak stravu. Byl to náročný měsíc, ale firma Výtahy Voto Plzeň má ve svém týmu empatické pracovníky, kteří ochotně pomáhali a byli velice ohleduplní k potřebám naší školy. Respektovali ztížené pracovní podmínky a bezpečnost žáků. Velké poděkování tedy patří firmě Výtahy Voto a jejím pracovníkům, ať už se jednalo o montážní dělníky, nebo servis. A v neposlední řadě zástupcům firmy Kappa, paní Janě Veselé a panu Ing. Jiřímu Bidšovskému,“ uzavřela ředitelka.

Mohlo by vás zajímat: Založil chráněnou dílnu pro duševně nemocné, přestože se sám léčí

Založil chráněnou dílnu pro duševně nemocné, přestože se sám léčí | Video: Hájíčková Jana