Město již minulý rok zrekonstruovalo čtyři pavilony díky pětimilionové dotaci, kterou by podle slov starosty města Daniela Havlíka bez podpory jednoho z poslanců nezískali.

Tento rok získalo příspěvek na dokončení zateplení dalších dvou pavilonů školy. K tomu se ještě buduje přístavba s malou tělocvičnou. Navíc Kraj přidělil městu dalších 200 000 na opravu podlahy v tělocvičně. Podle Havlíka byla původní parketová podlaha v dezolátním stavu. „Špatně postavená izolace způsobila vlhnutí a rozklížení parket.

Sportoviště u školy i tělocvičnu využívají v odpoledních hodinách kromě školy i zájmové organizace a soukromé osoby, bez rekonstrukce by se tělocvična už neobešla.“ Žáci nebudou mít v tělocvičně pouze novou podlahu, ale zateplila se i střecha a následovat budou i další s tím související úpravy stropu a oken. V září děti usednou do lavic nově zatepleného pavilonu přírodopisu, který není ještě jako jediný dokončen. Dotace na rekonstrukce městu nestačily a prozatím muselo uvolnit další půl milion korun.

Veškeré stavební práce dostala ve výběrovém řízení přidělena místní stavební společnost, která v minulých letech již na rekonstrukci pracovala. Obvykle problematické kácení stromů, které bránily stavbě, nikoho podle slov starosty netrápí. Sami občané si zatím velkých změn nevšimli. „Vím, že se ve škole něco opravuje, ale ještě jsem si nějakých změn nevšimla.“, potvrdila paní Alena Zbubnová. Občané Žebráka úpravy školy zaregistrovali a vítají je. „O opravě školy jsem četla a jsem ráda, že se u nás něco děje.“, povídala paní Alena Skřivánková.

Vojtěch Plecitý