Zastupitelům Železné se podařilo prostřednictvím státní dotace ze Státního fondu rozvoje bydlení v obci vybudovat nové byty. „Vestavbou v objektu místní hospody, která patří obci, jsme vybudovali dva nové byty. Celkové realizační náklady byly ve výši milionu a půl. Ze státního fondu jsme získali 1,1 milionu korun dotaci. Dalších zhruba 350 tisíc korun nás stála fasáda a zateplení budovy. Na tu se nám ale podařilo získat 150 tisíc korun z Programu obnovy venkova,“ vypočítal starosta Železné Václav Valenta zdroje, ze kterých obec nákladnou investiční akci financovala.

V nových bytech už bydlí nájemníci. Není to ale nikdo z místních. „Jsou to lidé z Prahy. Z místních občanů, kterým jsme při obsazování bytů dali přednost, nikdo nesplňoval dané podmínky. To ale nevadí, při výstavbě bytů jsme počítali s navýšením počtu obyvatel, což se nám splnilo,“ vysvětlil Valenta.
Další tři nové byty hodlají zastupitelé Železné vybudovat v příštím roce v budově hasičské zbrojnice. „Její hořejší patro je zcela prázdné, proto chceme prostory využít na vestavbu bytů. Už jsme podali i žádost o dotaci, kterou máme příslíbenou. Mělo by nám přijít 1,65 milionu korun. Obec na vestavbu v budově hasičské zbrojnice uvolní 800 tisíc korun,“ uvedl starosta.

Podle jeho vyjádření vestavba bytů urychlí i rekonstrukci budovy hasičské zbrojnice, která nyní probíhá.