Vraťme se ale na začátek celého příběhu. Vše to začalo zhruba před deseti lety, kdy obec získala dotaci od Evropské unie v rámci projektu Zlepšení vybavení a služeb pro občany obce Železná a okolní obce. Tuto dotaci zprostředkoval Státní zemědělský intervenční fond (SZIF), jenž nyní vymáhá investované peníze zpět. Dotace obsahovala rekonstrukci obecní budovy cca ve výši 9 milionů korun, obec pak přispěla bezmála 3 miliony.

„Byli jsme rádi, že jsme tu dotaci získali, protože z rozpočtu obce, která má 280 obyvatel, jen těžko můžeme provádět takové investice,“ řekl starosta obce Valenta. V nové budově úřadu pak podle smlouvy vznikl klub s jídelnou, který nabízel pro své občany multifunkční prostor. Starosta k tomu dodává: „Tenhle prostor sloužil občanům, scházeli se zde třeba myslivci, hasiči, zasedal tu mikroregion nebo se zde konaly dětské besídky.“

Součástí smlouvy o dotaci bylo, že nové prostory nesmí sloužit k podnikání, neboť Krajská hygienická stanice shledala prostory pro podnikání nevhodné.

Nicméně lehké občerstvení během schůzí a jiných společenských akcí bylo celkem běžnou praxí. „O občerstvení hostů se starala jedna paní, která udržovala prakticky celý úřad v provozu a čistotě, a protože je to dobrá duše, občas někomu na přání udělala něco k jídlu,“ vypráví starosta.

Netrvalo dlouho a na nově zrekonstruovanou budovu se přijely podívat dvě kontroly, psal se rok 2012. Jedna byla přímo ze SZIF a druhá z Krajského finančního úřadu. Obě kontroly tehdy neshledaly na provozování Obecního klubu nic špatného a v protokolech nebyla jediná výtka. Jenže ještě téhož roku se objevila kontrola ze SZIF ještě jednou, tentokrát na popud místního občana.

„Že na klub napsal stížnost, jsme se dozvěděli až ze soudních dokumentů,“ vzpomíná Valenta. SFIZ byl tentokrát nekompromisní - obec nepovoleně podniká a musí vrátit investovanou částku i s úroky, bezmála tedy 19 milionů. Pro tak malou obec je téměř nemyslitelné, aby ve svém rozpočtu měla volných 19 milionů a úvěr nepřicházel v úvahu, neboť již jeden za novou kanalizaci splácí. Železná tedy zkoušela nabídnout fondu splátkový kalendář. Ten ho ale podle starostových slov smetl ze stolu. Celá věc šla tedy před soud.

close Starosta Václav Valenta info Zdroj: Deník / Jan Podhorník zoom_in Nicméně zde začíná další problém. K samotnému řízení na Krajském soudu v Praze nebyli zastupitelé obce přizváni a možnost vyjádřit se měli pouze písemně. O výsledku se pak dozvěděli taktéž písemným vyrozuměním. Podle soudu je SZIF v právu. Obec se tedy logicky obrátila na Nejvyšší soud ČR v Brně, který však rozhodnutí krajského soudu potvrdil. Starostovi a prakticky všem občanům Železné teď zbývá poslední možnost. Společně s právníkem ze Svazu měst a obcí podali odvolání k Ústavnímu soudu. "Tam by podle právníka měl sedět někdo, kdo má trochu rozum," podotkl starosta obce.

V případě, že obec prohraje spor i u Ústavního soudu, reálně hrozí, že obec bude uvalena do exekučního řízení. Na rozhodnutí má Ústavní soud nyní rok, do té doby zůstávají obyvatelé obce v nevědomí.

Podle vyjádření tiskové mluvčí SZIF Vladimíry Novákové je případ v obci Železná velmi nešťastný a obec bude muset v případě prohraného soudu peníze fondu vrátit a zaplatit penále.

"Vím, že starosta Železné je ze stávající situace velmi nešťastný, nicméně Program rozvoje venkova, ze kterého byla dotace čerpaná, má svá pravidla. Jedná se o evropské peníze a my musíme dozírat na to, aby se nevyužívaly neoprávněným způsobem. V případě, kdy starosta objekt, který měl být zrekonstruován a předělán, což se také stalo, začal částečně využívat jako restauraci, tak to už je obohacování určitého člověka, a to je naprosto v rozporu s těmito pravidly. Tady se jedná o jednoznačné pochybení obce Železná. Ten, kdo projekt zadával, tak jednoznačně věděl, že objekt nemůže být použit k ničemu jinému. Vědomě se tak dopouštěl něčeho, čeho by neměl," uvedla k problému Vladimíra Nováková s tím, že pravidla Programu rozvoje venkova jednoznačně určují, k čemu může obec zrekonstruovaný objekt využívat.

"Z tohoto důvodu, byla obci také dotace přiklepnuta. Samozřejmě chápu pohnutky starosty Železné, kdybychom ale udělali výjimku jednomu, tak se strhne lavinový efekt. My ani nemáme právo upravovat evropskou legislativu," konstatovala mluvčí SZIF. Určitou naději však obec má. Má šanci na prominutí části penále.

"Železná může požádat ministerstvo zemědělství o částečné prominutí penále. Může se jednat až o dvaceti pěti procentní výši penále. Vše závisí na rozhodnutí ministra zemědělství. Celé penále se ale prominout nedá. Případ však není zcela ukončen a stále se vyvíjí, i když konečné rozhodnutí už padlo.

Prakticky k němu tak více informací poskytnout nemohu," vysvětlila Vladimíra Nováková. Jak dále uvedla, celou kauzu odstartoval vývěsní štít s jmeníčkem, který byl na obecním domě. Všiml si ho kontrolor SZIF.