Ředitel Berounské sportovní, jež kromě hokejového stadionu spravuje také například plavecký areál Laguna, skatepark Beroun nebo víceúčelové hřiště v Hlinkách, Antonín Marx hodnotí sezónu pozitivně a chválí si řadu věcí včetně dobrého obsazení ledové plochy. „V letošní sezóně se nám povedlo skloubit provoz kluziště tak, aby vyhověl co nejvíce zájemcům. Kluziště se využívalo pro soukromé akce, ale našel se i dostatek času pro veřejné bruslení,“ říká Marx. Dále si pochvaloval fakt, že od loňského roku disponuje zimní stadion novou elektrickou rolbou, která práci na kluzišti značně usnadňuje. Kromě zlepšení ledové plochy a většího klidu pro pořadatele, že mají spolehlivý stroj na úpravu ledu, znamenala nová rolba také výraznou úsporu v provozu. Rozsáhlé renovace haly již probíhají od října minulého roku a před sebou mají ještě velký kus práce, ale postupně se daří získávat potřebné finance a práce mohou pokračovat. Stovky tisíc korun si již vyžádaly opravy stadionu od té doby, co se vrátil zpět pod správu města, jehož provoz zajišťuje příspěvková organizace Berounská sportovní.

Mezi ty nejzásadnější zatím patří instalace úpravny vody, rekonstrukce sálu pro cvičené, rozvod ústředního topení, opravy všech šaten, výměna reklamních ploch anebo například nejviditelnější změna – výměna osvětlení ledové plochy. V současné době probíhají rekonstrukce sociálního zařízení a sprch v prvním patře objektu, aby vyhovovaly požadavkům, které s sebou nese pořádání velkých turnajů a kulturních akcí. A jaké práce čekají stadion nyní během dvouměsíční odstávky za téměř tři čtvrtě milionu korun? V první řadě je to generální oprava kompresorů u chladicích systémů a rekonstrukce systému pro měření a regulaci, který má svou živostnost za sebou a hrozí, že by mohl vážně narušit svým provozem chod celého zimního stadionu. Tyto dvě akce vyjdou město na cca 740 tisíc korun. Berounská sportovní má v úmyslu do budoucna provést další opravy v šatnách. Ledová plocha se na stadion opět vrátí až na přelomu června a července. Pro veřejnost by měla být dostupná zhruba v polovině srpna.