Jaká ta letošní zima bude, si nikdo zatím netroufá odhadnout. V Berouně se o údržbu místních komunikací stará na základě smlouvy společnost AVE. Město ji každoročně na tuto činnost poskytuje z rozpočtu 13,9 milionu korun.

„Tato částka ale není jen na zimní údržbu, ale je i na letní. V případě, že si zimní údržba komunikací vyžádá vyšší náklady, je to na úkor letní údržby. Kdyby byla zima tuhá a nebo vznikly nějaké vícenáklady, tak nám pak AVE zimní údržbu dofakturovává,“ uvedla mluvčí berounské radnice Jitka Soukupová s tím, že posypového materiálu má AVE pro město dostatečné množství.

„Kolik ho nyní mají, je jejich interní věc.. Novinkou ale je, že na údržbu chodníků na letošní zimu koupili dvě nová motorová košťata,“ poznamenala Jitka Soukupová.

Hrad Karlštejn
Turistická sezona skončila, Karlštejn omezuje provoz

AVE zajišťuje údržbu komunikací i v Hořovicích. „Na zimní údržbu máme letos vyčleněno v rozpočtu asi 1,2 milionu korun. Společnost AVE nám ji pak vyúčtuje podle toho, jaké úkony během zimy musí zajišťovat,“ informoval místostarosta Hořovic Ondřej Vaculík s tím, že město Hořovice schválilo ceník prací zimní údržby.

„Pak záleží na tom, kolik operací podle daného ceníku musí firma v rámci zimní údržby vykonat, a to my jí zaplatíme,“ vysvětlil místostarosta Hořovic.

Na zimní údržbě se v Hořovicích podí-lejí i místní technické služby. „Zajišťují pro nás dočišťování komunikací a v případě nut-nosti, že je potřeba uklidit centrum města, tak zasáhnout. Takový úklid se ale provádí ručně a město nic nestojí. Práci vykonávají lidé, které poskytuje úřad práce,“ řekl Ondřej Vaculík.

Králův Dvůr stála loni zimní údržba 600 tisíc korun. Letos ale město uvolni-lo větší částku. „V rozpočtu na ni máme vyčleněnou částku 900 tisíc korun. Zim-ní údržbu nám zajišťují dvě firmy, které drží v zimě pohotovost na telefonu. V případě spadu sněhu okamžitě vyjíždějí do terénu s pluhem a na údržbu chodníků,“ vysvětlil starosta Králova Dvora Petr Vychodil.

U nového pavilonu už město sází novou zeleň.
Králův Dvůr letos dá do škol rekordních 120 milionů

Kromě nasmlouvaných firem si město Králův Dvůr zajišťuje zimní údržbu i samo. Nakoupilo si na ni také novou techniku. „Město koupilo nový sypač na cho-dníky. Zaplatili jsme za něj přes milion korun a celá částka šla z rozpočtu města,“ dodal Petr Vychodil.

O údržbu silnic druhé a třetí třídy se stará v regionu Krajská správa a údržba silnic Kladno. Ta má na starost zhruba kolem 670 kilometrů.

„V současné době máme v souladu s operačním plánem vyhlášený první stupeň pohotovosti zimní údrž-by. Operační plán zahrnuje kromě sypačů, traktorových radlic i zásoby posypových materiálů. Sklady inertních materiálu a soli jsou naplněny podle spotřeby v minulých letech,“ uvedl vedoucí střediska KSÚS Bohumil Taraba.