Tradiční živý betlém mohou příznivci navštívit v úterý 25. prosince v Otročiněvsi a v Chyňavě. V Otročiněvsi ho od 15 hodin na návsi pořádá obecní úřad společně s místními organizacemi. V Chyňavě se živý betlém koná na návsi u hasičské zbrojnice od 14 a 16 hodin.