Žáci základních škol se nemusí bát přijímacích zkoušek. Ve většině středních škol je totiž neplánují. Podle ředitele berounského gymnázia je to kvůli poklesu počtu žáků, kterých bude méně i v dalších letech. Nákladné přijímací zkoušky jsou proto zbytečné. Žáci však budou potřebovat odpovídající průměr ze známek, který by jim mohlo zkazit ještě pololetní vysvědčení.

„Plánujeme přijmout šedesát dětí, které však musí mít buď součet průměrů ze známek na výročním vysvědčení z 8. a na pololetním vysvědčení z 9. ročníku základní školy nejvýše 2,5, nebo zvítězit v okresním kole olympiády jakéhokoli předmětu,“ uvedl ředitel Gymnázia Joachima Barranda v Berouně Stanislav Lidinský. Den otevřených dveří se na berounském gymnáziu bude konat 12. prosince od 14 do 17 hodin.

Přijímacích zkoušek se nemusí bát ani žáci, kteří chtějí ve studiu pokračovat na obchodní akademii či ekonomickém lyceu. „Na obchodní akademii budeme přijímat šedesát studentů, a to podle prospěchu v osmé i deváté třídě. Celkový průměr z vysvědčení v pololetí i na konci osmého ročníku a v pololetí deváté třídy musí být do 4,5. Na ekonomické lyceum přijmeme třicet studentů, kteří součet průměrů potřebují do 3,9,“ sdělil zástupce ředitele na Obchodní akademii a Střední pedagogické škole v Berouně Jaroslav Šturc.

Na pedagogickou školu však budoucí studenty přijímací zkoušky neminou. „Zkoušky se budou skládat z českého jazyka a ověření talentu, kde si žáci mohou vybrat buď tělesnou výchovu, dramatickou, hudební nebo výtvarnou výchovu,“ dodal Jaroslav Šturc.

Dny otevřených dveří budou na obchodní akademii 12. prosince a 16. ledna.