1) GYNEKOLOGIE

LŮŽKOVÉ GYNEKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ - UZAVŘENÍ K 1. 12. 2007

GYNEKOLOGICKÁ AMBULANCE - ORDINAČNÍ ZMĚNA

OD 1. 12.2 007 PONDĚLÍ - PÁTEK 7,00 - 15,30 HODIN

OD 1. 12. 2007 V MIMOPRACOVNÍ DOBĚ, V DOBĚ PRACOVNÍHO KLIDU A SVÁTCÍCH BUDE PÉČE O GYNEKOLOGICKÉ PACIENTY ZAJIŠTĚNA V NEMOCNICI HOŘOVICE

2) CHIRURGIE

LŮŽKOVÁ CHIRURGICKÁ STANICE „A“ - UZAVŘENÍ K 1. 12. 2007

LŮŽKOVÁ CHIRURGICKÁ STANICE „B“ - UZAVŘENÍ OD 21. 12. 2007 - 2. 1. 2008, OD 2. 1. 2008 BUDE FUNGOVAT VE SPECIÁLNÍM REŽIMU

JIP CHIRURGICKÉHO ODDĚLENÍ - UZAVŘENÍ K 14. 12. 2007

CHIRURGICKÁ AMBULANCE - NEPŘETRŽITÝ PROVOZ DO 21. 12. 2007, PŘECHODNÉ UZAVŘENÍ OD 21. 12. 07 - 2. 1. 2008

OD 2. 1. 2008 V PROVOZU PONDĚLÍ - PÁTEK 7,00 - 19,00 HODIN

OD 21. 12. 2007 V MIMOPRACOVNÍ DOBĚ, V DOBĚ PRACOVNÍHO KLIDU A SVÁTCÍCH BUDE PÉČE O CHIRURGICKÉ PACIENTY ZAJIŠTĚNA V NEMOCNICI HOŘOVICE

3) INTERNA

LŮŽKOVÉ INTERNÍ ODDĚLENÍ - NEPŘETRŽITÝ PROVOZ

JIP INTERNÍHO ODDĚLENÍ - NEPŘETRŽITÝ PROVOZ

AMBULANCE INTERNÍHO ODDĚLENÍ - NEPŘETRŽITÝ PROVOZ

4) DOPRAVNÍ ZDRAVOTNÍ SLUŽBA

DO 31. 12 .2007 - NEPŘETRŽITÝ PROVOZ

OD 1. 1. 2008 - 6,00 - 18,00 HODIN

NA VĚDOMÍ :

1. Zdravotnická záchranná služba

2. SČK - zdravotní rada

3. Město Beroun - starosta

4. Berounský deník

5. ECHO

6. OÚ spádových obcí

7. Praktičtí a odborní lékaři regionu

8. Medicentrum Beroun

JESSENIA s.r.o. - Nemocnice Beroun