V loňském roce znečištění ovzduší v Berouně dokonce překročilo zákonem povolenou míru. To znamená, že byl překročen počet dní, po které smí být porušen denní limit pro polétavý prach.

„Obyvatelé Berouna dýchají vzduch, jehož znečištění překračuje doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO) i platné limity. Zákon a evropská směrnice o ovzduší povolují překročit denní limit pro znečištění prachem po 35 dnů během kalendářního roku," uvedl lékař Miroslav Šuta z Centra pro životní prostředí a zdraví. Podle údajů Českého hydrometeorologického ústavu měřící stanice Beroun překročila v roce 2013 denní limit celkem 37 krát. „Podobná byla situace i v předchozí letech, kdy byl limit překročen po 42 až 58 dní," dodal Miroslav Šuta.

Paní Katka dojíždí do Berouna za prací z Litně. „Je to často až depresivní. U nás už ráno svítí sluníčko a vidíte modrou oblohu, ale jak sjíždíme od Koněprus dolů do Berouna, vidíte, jak nad městem leží zase ta šedá deka. A ta se často zvedne až pozdě odpoledne a někdy se jí v Berouně nezbavíte vůbec," popisuje častý úkaz nad berounskou kotlinou paní Katka.

A situaci v Berouně není dobré brát na lehkou váhu, jak varuje Miroslav Šuta: „Dlouhodobé působení prachu zhoršuje plicní funkce u dětí i dospělých, zvyšuje počet chronických obstrukčních onemocnění plic a snižuje délky dožití hlavně v důsledku úmrtí na srdečně-cévní a plicní onemocnění."