Jak na situaci reagují? „Připravujeme potřebné podklady pro možnost dotační podpory na jeho revitalizaci,“ konstatoval místostarosta Hořovic Ondřej Vaculík a připomněl, že některá opatření v předchozím období zajistili rybáři, a to na základě nájemní smlouvy.

Zásah rybářů měl v jednom místě zabránit prosakování hráze, které by mohlo ohrozit nedaleký soukromý objekt. Šlo však 
o dočasnou úpravu. „Nyní chceme reagovat na příležitost dotační výzvy tím, že necháme vypracovat projektovou dokumentaci, která bude zároveň zahajovací dokumentaci pro možnost revitalizace tohoto rybníka,“ vysvětlil Ondřej Vaculík.

Kolem rybníka Valcverk je hráz, která vzdouvá hladinu. Jeden z břehů je však 
i nad terénem. Zmíněná revitalizace má zajistit zpevnění břehů, které by se mohly například při povodních provalit.

Dokumentace k projektu Revitalizace rybníka Valcverk bude zpracována dle podmínek Operačního programu životního prostředí pro období 2014 – 2020 tak, aby mohl být projekt spolufinancován 
z tohoto dotačního titulu pro rok 2017.

Rada schválila znění výzvy, která je zároveň zadávací dokumentací pro zpracování projektové dokumentace ve stupni pro výběr zhotovitele. Zároveň ustanovila komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek. Termín k jejich podání je 1. červenec. Toho dne zahájí komise svou činnost.