„Od nového školního roku jsme se rozhodli reagovat na poptávku po uměleckém vzdělávání předškolních dětí a dospělých. Zatím největší zájem jsme zaznamenali ze strany rodičů, kteří by chtěli do ZUŠ zapsat své děti v předškolním věku. Od září otvíráme v ZUŠ V.Talicha programy pro předškoláky, pro dospělé, bývalé absolventy naší ZUŠ a také kurzy zaměřené na přípravu žáků na umělecké školy," uvedla zástupkyně ředitelky školy Andrea Borovská.

Výuka v kurzech bude probíhat vždy od října do května. Andrea Borovská následně popisuje jednotlivé kurzy i jejich náplň.

UMĚNÍ HROU – 
PŘEDŠKOLÁCI

Program pro předškoláky s názvem „Umění hrou".
Děti ve věku od 4 let se v tomto programu budou seznamovat se čtyřmi uměleckými obory najednou.
Nazvali jsme je ZVUK /hudební a dramatická výchova /OBRAZ /kreslení a malování / POHYB /tanec a obratnost/ TVAR/modelování a práce s materiálem/.

Předškoláci budou mít lekci jedenkrát týdně, za jeden měsíc se prostřídají ve všech oborech.

Hravou formou se tak připraví k výběru uměleckého oboru, na který budou chtít později nastoupit do přípravného ročníku základního studia.

KRESBA A MALBA 
PRO DOSPĚLÉ

Pod vedením zkušeného lektora se v tomto kurzu seznámíte se základy kresby a malby. Kurz 120 minut 1x týdně ve skupině maximálně 10 účastníků.

PŘÍPRAVA NA TALENTOVÉ ZKOUŠKY

V těchto kurzech probíhá příprava na talentové zkoušky na střední nebo vysoké školy s výtvarným, hudebním nebo tanečním zaměřením. Přípravné kurzy mohou absolvovat žáci naší školy, kteří se učí v jednom z oborů, ale také zájemci, kteří hlavní obor v naší ZUŠ nestudují.

DIVADELNÍ PRAKTIKUM

V tomto kurzu se děti budou učit základním hereckým technikám, divadelnímu řemeslu, pantomimě, loutkoherectví apod. Lekce 90 minut, 1x týdně ve skupině max 15 dětí.

ORCHESTRÁLNÍ PARTY

Na tomto skupinovém kurzu se budou připravovat bývalí absolventi ZUŠ, ale také zájemci z řad amatérských muzikantů na hru ve školních orchestrech a studovat jednotlivé party pro souborovou hru. Lekce 60 min, jedenkrát týdně.

ZÁKLADY SKLADBY A EDITACE ZVUKU

Komponování hudby, práce v notačním programu. Lekce 60 minut, jedenkrát týdně. Možno studovat individuálně nebo ve skupině max. 4 účastníků.

HRAJE CELÁ RODINA

Tento program je určen pro rodiče dětí, kteří jsou žáky našeho hudebního oboru, se kterými by chtěli hrát společně i jejich rodiče nebo prarodiče. Lekce 60 minut.